Зарубежная Центральная Азия


 • 4 к.с., Китай - Непал, 2004

  Кашгар – Каргалык – пер.Аккездаван (3350м) – пер.Чирагсалды (5012м) – Мазар – пер.КиргизДжангал (4946м) – Шахидулла – Дахунлютань – пер.Читайдаван (5100м) – Тиелонг – пер. Сатсум (5250м) – пер. Чишан (5250м) – Домар – оз.Палгон – Рутог – пер. Ламе ла (4650м) – Али – перевал (4740м) – р.Гар – перевал (4850м) – пер.Джерка (4850м) – Менша – Дарчен – оз.Манасаровар – пер.Гурла ла (4780м) – Пуранг – Барга – пер.Маюм ла (5180м) – Сага – пер.Панг ла (4760м) – перевал (4850м) к оз.Дролунг Цо – перевал (4780м) к оз.Пайко – плато Дигур Танг – пер.Ярле Шунг ла (5122м)– Ниалам – Кодари – Катманду

  Автор: О. Маслобоева

 • 5 к.с., Китай - Пакистан, 2005

  Кашгар – р. Гез – оз. Каракель (3640м) - пер. Улуграбат (4130м) – Ташкурган - автобусом через границу, пер. Хунджераб (4770м) – Суст – р. Хунза - Каримабад – Даниер - р. Инд – рад. выход на оз. Верх.Качура - Скарду – рад. выход на лед. Балторо (4630м) - Скарду – р. Садпара – пер. Али Малик Мар (4115м) – высокогорное плато Деосай – пер. Чхачор (4210м) – р. Астор – Таличи – р. Инд – Чилас – Харбан Дас – Исламабад

  Автор: О. Маслобоева

 • 5 к.с., Северный Тибет, май 2011

  Ланжоу - Линься - Сяхэ - Хэнань - Цюйгасы - Вутон - Мачин - пер. Амнемачин - Хуашися - оз. Тасан-нур - Джарин - Мадо

  Автор: Д. Гришин

 • 6 к.с., Куньлунь, Тибет, 2005

  пос. Мунабулак – перевал Токуз-Даван - перевал 2950 м – перевал Кок-Буян – р. Черчен – р. Аксу - хребет Музлук-Таг - плато между хребтом Музлук-Таг и третьим хребтом на Кунь-Луне - третий хребет Кунь-Луня – плато между третьим хребтом и хребтом Пржевальского - хребет Пржевальского - хребет Кукушили - озеро Янху - перевал Гуло-Гомпа, 5143 м - озеро Лашунг - приток озера Лхакцо - Северная Тибетская трасса, около поселка Кезинг – поселок Зита – поселок Нима – озеро Селлинг – озеро Панг-Гок-Цо - около города Баньгэ - перевал. 5120 м - перевал 5230 м – летовка Кайлу – приток озера Чулун - перевал 5008 м - приток реки Нагчу - перевал Чакри - перевал Гуринг, 6000 м, 1Б к.т. - озеро Намцо - перевал Лхачен, 5190 м - город Дансюн - г. Лхаса

  Автор: А. Королев

 • Велопоход по Монголии, 2008

  р. Халагун - Монды - пер. Мунгийн-Даба - Ханх - р. Их-Хоро-Гол - пер. Утрагийн-Даба - р. Утрагийн-Гол - Рэнчин-Лхумбэ - Тугэл - пер. Улийн-Даба - Сумбэр - к. Гэдзгийн-Худук - р. Дэлгэр-Мурэн - Бурэн-Тогтох - пер. Ундэр-Джаргалант - оз. Дзун-Нур - Шинэ-Идэр - пер. Дзолэнгийн-Даба - Джаргалант - пер. Орхын-Даба - оз. Тэрхийн-Цаган-Нур - Тарят - р. Нарийн-Гичгэний-Гол - р. Бордрагийн-Эхен-Гол - Джаргалант - оз. Олгой-Нур - Баян-Обо - р. Нарийн-Гол - к. Цалугийн-Холойн-Худук - Джинст - Богд - к. Их-Хая-Худук - бригада № 1 - бригада № 3 - к. Тарвын-Гашун-Худук - к. Бор-Сухайн-Худук - пер. Гилбэнг-Даба - Гурван-Тэс -(автотранспорт) Улан-Батор -(поезд) Оронгой - Иволгинский дацан - Улан-Удэ

  Автор: Л. Исаков

 • Велопоход-соло через Кунь-Лунь и Тибет, 2005

  В 2005 году датчанин Мартин Адсербалл в одиночку на велосипеде пересек Кунь-Лунь и Тибет, проехав более 2400 км по бездорожью на высотах более 5000 м

  Автор: M. Adserball